ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดท้ายเกาะ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1013270131
รหัส Smis 8 หลัก :
  13010093
รหัส Obec 6 หลัก :
  270131
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดท้ายเกาะ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Wattaykho school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านต้นสะตือ
ตำบล :
  ท้ายเกาะ
อำเภอ :
  สามโคก
จังหวัด :
  ปทุมธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  12160
โทรศัพท์ :
  0-2593-1977
โทรสาร :
  0-2593-1977
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  29/11/2442
อีเมล์ :
  orawan_bc4802@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  วัดท้ายเกาะ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท้ายเกาะ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  12 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2560 เวลา 09:50:50 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดท้ายเกาะผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท้ายเกาะ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน