ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดสามัคคิยาราม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1013270133
รหัส Smis 8 หลัก :
  13010086
รหัส Obec 6 หลัก :
  270133
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดสามัคคิยาราม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watsamakkiyaram school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านโพธิ์
ตำบล :
  คลองควาย
อำเภอ :
  สามโคก
จังหวัด :
  ปทุมธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  12160
โทรศัพท์ :
  0-2593-1929
โทรสาร :
  0-2593-1929
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ. 2463
อีเมล์ :
  smkpt1school@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  10
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  คลองควาย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  6 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1.5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 13:10:52 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดสามัคคิยาราม


นายกนก ขวัญดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสามัคคิยาราม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน