ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนวัดไก่เตี้ย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1013270144
รหัส Smis 8 หลัก :
  13010085
รหัส Obec 6 หลัก :
  270144
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชุมชนวัดไก่เตี้ย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  CHUMCHONWATKAITIASCHOOL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านลุ่ม
ตำบล :
  กระแชง
อำเภอ :
  สามโคก
จังหวัด :
  ปทุมธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  12160
โทรศัพท์ :
  0-2581-5900
โทรสาร :
  025815900
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ. 2467
อีเมล์ :
  ckt.school@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่ม 10
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กระแชง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  5 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 มิถุนายน 2561 เวลา 12:33:13 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนชุมชนวัดไก่เตี้ยผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดไก่เตี้ย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน