ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดสะแก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1013270145
รหัส Smis 8 หลัก :
  13010107
รหัส Obec 6 หลัก :
  270145
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดสะแก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  SAKAESCHOOL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านธาตุ
ตำบล :
  สามโคก
อำเภอ :
  สามโคก
จังหวัด :
  ปทุมธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  12160
โทรศัพท์ :
  0-2977-2768
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ. 2464
อีเมล์ :
  sakae001@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กล่ม 10
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สามโคก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  6 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 กันยายน 2561 เวลา 15:04:06 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดสะแกผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสะแก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน