ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนคลองบ้านพร้าว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1013270148
รหัส Smis 8 หลัก :
  13010103
รหัส Obec 6 หลัก :
  270148
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  คลองบ้านพร้าว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  klongbanprao
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้าน
ตำบล :
  บ้านปทุม
อำเภอ :
  สามโคก
จังหวัด :
  ปทุมธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  12160
โทรศัพท์ :
  0-21993867
โทรสาร :
  0-21993867
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๙
อีเมล์ :
  kbps.ac.th@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษากลุ่ม9
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านปทุม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  8 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2560 เวลา 13:55:11 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนคลองบ้านพร้าว


นายสำเริง ทองมอญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองบ้านพร้าว

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน