ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดบัวหลวง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1013270150
รหัส Smis 8 หลัก :
  13010091
รหัส Obec 6 หลัก :
  270150
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดบัวหลวง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  WATBUALUANG
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านต้นตะกู
ตำบล :
  เชียงรากใหญ่
อำเภอ :
  สามโคก
จังหวัด :
  ปทุมธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  12160
โทรศัพท์ :
  029750710
โทรสาร :
  029750710
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  23 พ.ค. 2482
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงรากใหญ่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  7 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2561 เวลา 13:00:18 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดบัวหลวง


นางมณี ปีประทุม
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบัวหลวง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน