ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดปทุมนายก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1013270152
รหัส Smis 8 หลัก :
  13020029
รหัส Obec 6 หลัก :
  270152
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดปทุมนายก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watpathumnayok
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านลาดผักขวง
ตำบล :
  ศาลาครุ
อำเภอ :
  หนองเสือ
จังหวัด :
  ปทุมธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  12170
โทรศัพท์ :
  02-549-1554
โทรสาร :
  02-549-1554
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16 กรกฎาคม 2481
อีเมล์ :
  t_a_w7869@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศาลารัตน์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ศาลาครุ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  68 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 02 มิถุนายน 2561 เวลา 09:23:56 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดปทุมนายก


นางบุษบา นาคพุทธ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปทุมนายก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน