ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนคลองสิบสาม(ผิวศรีราษฏร์บำรุง)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1013270156
รหัส Smis 8 หลัก :
  13020033
รหัส Obec 6 หลัก :
  270156
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  คลองสิบสาม(ผิวศรีราษฏร์บำรุง)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Klongsibsam (pusrirajbamroong)
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านหนองงูหลาม
ตำบล :
  หนองสามวัง
อำเภอ :
  หนองเสือ
จังหวัด :
  ปทุมธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  12170
โทรศัพท์ :
  025492352
โทรสาร :
  025492351
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 สิงหาคม 2503
อีเมล์ :
  schoolklong13@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  นววัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองสามวัง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 16:00:28 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนคลองสิบสาม(ผิวศรีราษฏร์บำรุง)


นายอำพล ผลประทีปสุริยา
ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองสิบสาม(ผิวศรีราษฏร์บำรุง)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน