ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง
 
เลือกโรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดจตุพิธวราวาส
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1013270162
รหัส Smis 8 หลัก :
  13020015
รหัส Obec 6 หลัก :
  270162
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดจตุพิธวราวาส
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watjatupitvaravas
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านหนองบัวหลวง
ตำบล :
  นพรัตน์
อำเภอ :
  หนองเสือ
จังหวัด :
  ปทุมธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  12170
โทรศัพท์ :
  029059588
โทรสาร :
  029059588
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2480
อีเมล์ :
  jatupitschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศาลารัตน์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นพรัตน์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 08 สิงหาคม 2556 เวลา 19:57:11 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดจตุพิธวราวาสผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจตุพิธวราวาส