ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดจตุพิธวราวาส
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1013270162
รหัส Smis 8 หลัก :
  13020015
รหัส Obec 6 หลัก :
  270162
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดจตุพิธวราวาส
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watjatupitwarawas
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านหนองบัวหลวง
ตำบล :
  นพรัตน์
อำเภอ :
  หนองเสือ
จังหวัด :
  ปทุมธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  12170
โทรศัพท์ :
  029059588
โทรสาร :
  029059588
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2480
อีเมล์ :
  jatupitschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศาลารัตน์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นพรัตน์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  65 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 เวลา 13:34:55 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดจตุพิธวราวาส


นางเพชรธนินทร์ การะวิโก
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจตุพิธวราวาส

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน