ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1013270178
รหัส Smis 8 หลัก :
  13012002
รหัส Obec 6 หลัก :
  270178
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  คณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  kanaratbamrungpathumthani
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้าน-
ตำบล :
  บ้านกลาง
อำเภอ :
  เมืองปทุมธานี
จังหวัด :
  ปทุมธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  12000
โทรศัพท์ :
  025816559
โทรสาร :
  025816391
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  28 มกราคม 2478
อีเมล์ :
  admin@kanarat.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ปทุมเบญจา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านกลาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  3.8 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3.8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 01 กรกฎาคม 2561 เวลา 11:37:49 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี


นายเจริญ บัวลี
ผู้อำนวยการโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน