ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 5 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1013270181
รหัส Smis 8 หลัก :
  13012007
รหัส Obec 6 หลัก :
  270181
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Thammasat Klongluang Wittayakom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้าน69
ตำบล :
  คลองหนึ่ง
อำเภอ :
  คลองหลวง
จังหวัด :
  ปทุมธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  12120
โทรศัพท์ :
  0-2529-3734
โทรสาร :
  025292311
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  14 มิถุนายน 2516
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ปทุมเบญจา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท่าโขลง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10:18:07 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม


นายสุรชัย ภิญโญชีพ
ผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Copyright2013 : DATA CMS v.05.56 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]