ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 13 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1013270181
รหัส Smis 8 หลัก :
  13012007
รหัส Obec 6 หลัก :
  270181
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Thammasat Klongluang Wittayakom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้าน69
ตำบล :
  คลองหนึ่ง
อำเภอ :
  คลองหลวง
จังหวัด :
  ปทุมธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  12120
โทรศัพท์ :
  0-2529-3734
โทรสาร :
  025292311
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  14 มิถุนายน 2516
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท่าโขลง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2563 เวลา 15:56:35 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม


ว่าที่ร้อยตรีเริงฤทธิ์ ผดุงพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน