ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1013270194
รหัส Smis 8 หลัก :
  13022007
รหัส Obec 6 หลัก :
  270194
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nawamintharachinutis Suankularb witthayalai Pathumthanee
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านบ้านเลขที่ 45
ตำบล :
  พืชอุดม
อำเภอ :
  ลำลูกกา
จังหวัด :
  ปทุมธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  12150
โทรศัพท์ :
  02-149-6400
โทรสาร :
  02-149-6400 ต่อ 123-124
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  4 มีนาคม 2535
อีเมล์ :
  skpschool@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ปิยมิตร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  พืชอุดม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  53 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  17 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 เวลา 09:39:32 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี


นางชฎาพร เธียรศิริพิพัฒน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน