ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง
 
เลือกโรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชัยสิทธาวาส
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1013270198
รหัส Smis 8 หลัก :
  13012013
รหัส Obec 6 หลัก :
  270198
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชัยสิทธาวาส
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Chaiyasitthawat
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้าน52/12
ตำบล :
  กระแชง
อำเภอ :
  สามโคก
จังหวัด :
  ปทุมธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  12160
โทรศัพท์ :
  0-2581-5570
โทรสาร :
  025815569
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  22 เมษายน 2517
อีเมล์ :
  chaiyasit2505@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สพม.4
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กระแชง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  4 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6.6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มกราคม 2557 เวลา 07:36:15 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนชัยสิทธาวาส


นายวีระพงค์ ประดิษฐ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยสิทธาวาส
0899897782