ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 5 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชัยสิทธาวาส
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1013270198
รหัส Smis 8 หลัก :
  13012013
รหัส Obec 6 หลัก :
  270198
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชัยสิทธาวาส
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Chaiyasitthawat
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้าน52/12
ตำบล :
  กระแชง
อำเภอ :
  สามโคก
จังหวัด :
  ปทุมธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  12160
โทรศัพท์ :
  0-2581-5570
โทรสาร :
  025815569
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  22 เมษายน 2517
อีเมล์ :
  chaiyasit2505@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ปทุมเบญจา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กระแชง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  4 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6.6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 16 มีนาคม 2561 เวลา 15:31:35 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนชัยสิทธาวาส


นายทศพงศ์ พีระพฤฒิพงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนชัยสิทธาวาส

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน