ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดไผ่
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1014310001
รหัส Smis 8 หลัก :
  14010009
รหัส Obec 6 หลัก :
  310001
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดไผ่
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watphai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านโพธิ์
ตำบล :
  บ้านเกาะ
อำเภอ :
  พระนครศรีอยุธยา
จังหวัด :
  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :
  13000
โทรศัพท์ :
  0-3532-2233,0-3
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2479
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  nullnullnull
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 04 สิงหาคม 2563 เวลา 21:38:07 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดไผ่


นางสาวประภาภรณ์ พลรักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไผ่

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน