ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดหันตรา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1014310002
รหัส Smis 8 หลัก :
  14010032
รหัส Obec 6 หลัก :
  310002
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดหันตรา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Wat Huntra School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านหันตรา
ตำบล :
  หันตรา
อำเภอ :
  พระนครศรีอยุธยา
จังหวัด :
  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :
  13000
โทรศัพท์ :
  0-3570-9175
โทรสาร :
  0-3570-9175
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  6 กรกฎาคม พ.ศ.2482
อีเมล์ :
  wathantraschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ชัยมงคล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หันตรา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  10 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4.5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13:02:46 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดหันตรา


นางสุรีรัตน์ จันทร์ลอย
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหันตรา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน