ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดพระญาติการาม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1014310004
รหัส Smis 8 หลัก :
  14010020
รหัส Obec 6 หลัก :
  310004
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดพระญาติการาม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watprayattikaram
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านไผ่ลิง
ตำบล :
  ไผ่ลิง
อำเภอ :
  พระนครศรีอยุธยา
จังหวัด :
  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :
  13000
โทรศัพท์ :
  0-35339353
โทรสาร :
  0-35339353
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มิถุนายน 2479
อีเมล์ :
  wpy2479@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ชัยมงคล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อโยธยา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  10 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 12:38:24 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดพระญาติการาม


นายฐานิตย์ เนคมานุรักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพระญาติการาม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน