ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม(จียพันธ์บำรุง)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1014310005
รหัส Smis 8 หลัก :
  14010021
รหัส Obec 6 หลัก :
  310005
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดประดู่ทรงธรรม(จียพันธ์บำรุง)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  WATPRADOOTHONGTHAM
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านชุมชนวัดประดู่ทรงธรรม(จียพันธ์บำรุง)
ตำบล :
  ไผ่ลิง
อำเภอ :
  พระนครศรีอยุธยา
จังหวัด :
  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :
  13000
โทรศัพท์ :
  035881596
โทรสาร :
  035881596
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2482
อีเมล์ :
  pradoo0021@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ไผ่ลิง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  10 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 09:28:42 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม(จียพันธ์บำรุง)


นายอดิศร สุภาพคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม(จียพันธ์บำรุง)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน