ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1014310006
รหัส Smis 8 หลัก :
  14010022
รหัส Obec 6 หลัก :
  310006
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watyaichaimongkol
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้าน-
ตำบล :
  ไผ่ลิง
อำเภอ :
  พระนครศรีอยุธยา
จังหวัด :
  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :
  13000
โทรศัพท์ :
  0-3524-3027
โทรสาร :
  035243027
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤษภาคม 2517
อีเมล์ :
  watyai2011@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลเมืองอโยธยา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 01 มิถุนายน 2562 เวลา 10:51:49 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)


นางจุฑามาศ รอดภัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล(ภาวนารังสี)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน