ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดพุทไธศวรรย์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1014310010
รหัส Smis 8 หลัก :
  14010031
รหัส Obec 6 หลัก :
  310010
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดพุทไธศวรรย์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watputthaisawan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านบ้านคลองคูจาม
ตำบล :
  สำเภาล่ม
อำเภอ :
  พระนครศรีอยุธยา
จังหวัด :
  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :
  13000
โทรศัพท์ :
  0-3570-1333
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  สิงหาคม พ.ศ. 2474
อีเมล์ :
  watputthaisawan@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สำเภาล่ม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  14 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 15:13:49 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดพุทไธศวรรย์


นายไตรรัตน์ เอี่ยมพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพุทไธศวรรย์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน