ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนพรพินิตพิทยาคาร
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1014310011
รหัส Smis 8 หลัก :
  14010030
รหัส Obec 6 หลัก :
  310011
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  พรพินิตพิทยาคาร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  PHONPHINITPHITTHAYAKHAN
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านบางกะจะ
ตำบล :
  สำเภาล่ม
อำเภอ :
  พระนครศรีอยุธยา
จังหวัด :
  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :
  13000
โทรศัพท์ :
  035701670/0860404544
โทรสาร :
  035701670
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 กรกฎาคม 2482
อีเมล์ :
  piphonphinit@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ไชยวัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สำเภาล่ม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  10 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 08:47:26 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนพรพินิตพิทยาคาร


นายผล พรมทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนพรพินิตพิทยาคาร

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน