ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดทำใหม่
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1014310012
รหัส Smis 8 หลัก :
  14010016
รหัส Obec 6 หลัก :
  310012
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดทำใหม่
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  WatThummai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านวัดทำใหม่
ตำบล :
  ปากกราน
อำเภอ :
  พระนครศรีอยุธยา
จังหวัด :
  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :
  13000
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2464
อีเมล์ :
  apionj1111@obecmail.obec.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ปากกราน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  10 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09:07:04 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดทำใหม่


นางอภิญญา อ่อนจริง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทำใหม่

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน