ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดช้าง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1014310013
รหัส Smis 8 หลัก :
  14010018
รหัส Obec 6 หลัก :
  310013
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดช้าง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watchang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านพลู
ตำบล :
  ปากกราน
อำเภอ :
  พระนครศรีอยุธยา
จังหวัด :
  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :
  13000
โทรศัพท์ :
  035705509
โทรสาร :
  035705509
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  20 เมษายน 2510
อีเมล์ :
  watchangschool.pakkran@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โรงเรียน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ปากกราน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  11 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 14:11:15 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดช้าง


นางพักตร์วิภา ตะเพียนทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดช้าง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน