ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดปากกราน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1014310014
รหัส Smis 8 หลัก :
  14010019
รหัส Obec 6 หลัก :
  310014
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดปากกราน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watpakkran School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านทุ่งปากกราน
ตำบล :
  ปากกราน
อำเภอ :
  พระนครศรีอยุธยา
จังหวัด :
  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :
  13000
โทรศัพท์ :
  0-3570-5768
โทรสาร :
  035705768
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2482
อีเมล์ :
  watpakkran_school@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ไชยวัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ปากกราน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  10 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 มกราคม 2562 เวลา 12:42:51 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดปากกราน


นางสาวกันดารัตน์ วงษ์ปัน
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปากกราน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน