ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนประชาสามัคคี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1014310015
รหัส Smis 8 หลัก :
  14010003
รหัส Obec 6 หลัก :
  310015
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ประชาสามัคคี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  prachasamakkee
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านหน้าวัดโคก
ตำบล :
  คลองตะเคียน
อำเภอ :
  พระนครศรีอยุธยา
จังหวัด :
  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :
  13000
โทรศัพท์ :
  0-3570-1232
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ. 2482
อีเมล์ :
  prachasamakkee@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  คลองตะเคียน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 มกราคม 2564 เวลา 17:51:33 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนประชาสามัคคี


นางวัลลภา ศรสวรรค์
ผู้อำนวยการโรงเรียนประชาสามัคคี

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน