ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน หมู่ 2
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1014310016
รหัส Smis 8 หลัก :
  14010004
รหัส Obec 6 หลัก :
  310016
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านคลองตะเคียน หมู่ 2
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banklongtakien Moo 2
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านคลองตะเคียน
ตำบล :
  คลองตะเคียน
อำเภอ :
  พระนครศรีอยุธยา
จังหวัด :
  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :
  13000
โทรศัพท์ :
  0-3570-1205
โทรสาร :
  0-3570-1205
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2464
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  คลองตะเคียน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  18 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 14:47:38 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน หมู่ 2


นายมานพ สุขเกษม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองตะเคียน หมู่ 2

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน