ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดไก่เตี้ย(วิทยสุนทร)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1014310017
รหัส Smis 8 หลัก :
  14010012
รหัส Obec 6 หลัก :
  310017
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดไก่เตี้ย(วิทยสุนทร)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watkaitia
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านรุน
ตำบล :
  บ้านรุน
อำเภอ :
  พระนครศรีอยุธยา
จังหวัด :
  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :
  13000
โทรศัพท์ :
  0641214570
โทรสาร :
  035703247
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤศจิกายน 2477
อีเมล์ :
  tanakorn2348@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สพฐ.
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เกาะเรียน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  13 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 13:24:38 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดไก่เตี้ย(วิทยสุนทร)


นายธนกร พันธะศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไก่เตี้ย(วิทยสุนทร)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน