ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดกลาง (ปากกรานสามัคคี)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1014310018
รหัส Smis 8 หลัก :
  14010017
รหัส Obec 6 หลัก :
  310018
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดกลาง (ปากกรานสามัคคี)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  WatKlang (Pak-kran samakkee
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   13   บ้านปากกราน
ตำบล :
  ปากกราน
อำเภอ :
  พระนครศรีอยุธยา
จังหวัด :
  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :
  13000
โทรศัพท์ :
  0815732590
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  13 กรกฎาคม พ.ศ.2482
อีเมล์ :
  thananya217@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนไชยวัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ปากกราน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  9 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  9 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 เวลา 15:17:42 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดกลาง (ปากกรานสามัคคี)


นางธณัญญา โพธิ์ศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกลาง (ปากกรานสามัคคี)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน