ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดกษัตราธิราช
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1014310019
รหัส Smis 8 หลัก :
  14010011
รหัส Obec 6 หลัก :
  310019
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดกษัตราธิราช
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Wat Kasattratiraj Primary School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ้านวัดกษัตรา
ตำบล :
  บ้านป้อม
อำเภอ :
  พระนครศรีอยุธยา
จังหวัด :
  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :
  13000
โทรศัพท์ :
  0-3580-1363
โทรสาร :
  035801363
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1921/05/00
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านป้อม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  13 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 15:53:02 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดกษัตราธิราชผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกษัตราธิราช

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน