ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดพระงาม(อรรถกฤษณ์ประชารัฐ)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1014310020
รหัส Smis 8 หลัก :
  14010010
รหัส Obec 6 หลัก :
  310020
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดพระงาม(อรรถกฤษณ์ประชารัฐ)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watphrangam(Utthakritpracharat) School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านวัดพระงาม
ตำบล :
  บ้านป้อม
อำเภอ :
  พระนครศรีอยุธยา
จังหวัด :
  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :
  13000
โทรศัพท์ :
  0-35795834
โทรสาร :
  --
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  5 มกราคม 2477
อีเมล์ :
  prangam1@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านป้อม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  5 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 23:40:36 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดพระงาม(อรรถกฤษณ์ประชารัฐ)


นายอาทร หาสียา
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพระงาม(อรรถกฤษณ์ประชารัฐ)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน