ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสุดินสหราษฎร์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1014310021
รหัส Smis 8 หลัก :
  14010023
รหัส Obec 6 หลัก :
  310021
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  สุดินสหราษฎร์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  sudinsaharat
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านภูเขาทอง
ตำบล :
  ภูเขาทอง
อำเภอ :
  พระนครศรีอยุธยา
จังหวัด :
  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :
  13000
โทรศัพท์ :
  035256798
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  30/06/2478
อีเมล์ :
  su_sopa@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สพป.อย1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ภูเขาทอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  2 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  9 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 มิถุนายน 2562 เวลา 10:37:15 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนสุดินสหราษฎร์


นายสาโรจน์ ตะปะสา
ผู้อำนวยการโรงเรียนสุดินสหราษฎร์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน