ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนปฐมวิทยาคาร
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1014310023
รหัส Smis 8 หลัก :
  14010014
รหัส Obec 6 หลัก :
  310023
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ปฐมวิทยาคาร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  PATHOMWITTAYAKARN
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านใหม่
ตำบล :
  บ้านใหม่
อำเภอ :
  พระนครศรีอยุธยา
จังหวัด :
  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :
  13000
โทรศัพท์ :
  035-398321
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2472
อีเมล์ :
  pathomwk@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านใหม่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  11 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 14:28:36 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนปฐมวิทยาคาร


ดร.ธนวัฒน์ พินนอก
ผู้อำนวยการโรงเรียนปฐมวิทยาคาร

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน