ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดกุฎีลาย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1014310024
รหัส Smis 8 หลัก :
  14010015
รหัส Obec 6 หลัก :
  310024
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดกุฎีลาย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watkudeelai School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านท้ายไผ่
ตำบล :
  บ้านใหม่
อำเภอ :
  พระนครศรีอยุธยา
จังหวัด :
  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :
  13000
โทรศัพท์ :
  0-3571-3379
โทรสาร :
  035713379
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  29/11/2442
อีเมล์ :
  gurusumo@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านใหม่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  3 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 09:51:36 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดกุฎีลาย


นางสาวกิตติญาดา เมฆแสงสี
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกุฎีลาย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน