ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดช้างใหญ่(ประคณห์คดีประชารัฐ)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1014310025
รหัส Smis 8 หลัก :
  14010025
รหัส Obec 6 หลัก :
  310025
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดช้างใหญ่(ประคณห์คดีประชารัฐ)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watchangyai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านโรงนา
ตำบล :
  วัดตูม
อำเภอ :
  พระนครศรีอยุธยา
จังหวัด :
  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :
  13000
โทรศัพท์ :
  0-3571-3264
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  22 พฤศจิกายน 2477
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สพป
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วัดตูม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  2 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 12:43:15 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดช้างใหญ่(ประคณห์คดีประชารัฐ)


นายสาโรช เกิดทรัพย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดช้างใหญ่(ประคณห์คดีประชารัฐ)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน