ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดตูม (สิริปุณยาประชาสรรค์)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1014310026
รหัส Smis 8 หลัก :
  14010026
รหัส Obec 6 หลัก :
  310026
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดตูม (สิริปุณยาประชาสรรค์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Wattoom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านวัดตูม
ตำบล :
  วัดตูม
อำเภอ :
  พระนครศรีอยุธยา
จังหวัด :
  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :
  13000
โทรศัพท์ :
  0-35704934
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2503
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วัดตูม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  1.5 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 มกราคม 2563 เวลา 10:46:16 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดตูม (สิริปุณยาประชาสรรค์)


นางละอองศรี สุวินัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตูม (สิริปุณยาประชาสรรค์)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน