ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนประตูชัย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1014310027
รหัส Smis 8 หลัก :
  14010007
รหัส Obec 6 หลัก :
  310027
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ประตูชัย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  pratoochaischool
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้าน-วัดวรโพธิ์
ตำบล :
  ท่าวาสุกรี
อำเภอ :
  พระนครศรีอยุธยา
จังหวัด :
  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :
  13000
โทรศัพท์ :
  0-3524-5419,0-3
โทรสาร :
  035245419
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มิถุนายน 2504
อีเมล์ :
  pratoochaischool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  พระนครศรีอยุธยา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  2 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 10:00:00 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนประตูชัย


นายสุระพล เฉลิมสถาน
ผู้อำนวยการโรงเรียนประตูชัย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน