ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1014310028
รหัส Smis 8 หลัก :
  14010008
รหัส Obec 6 หลัก :
  310028
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  อนุบาลพระนครศรีอยุธยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Anuban pranakhon si ayutthaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านเลขที่ 1 ถนนอู่ทอง
ตำบล :
  ท่าวาสุกรี
อำเภอ :
  พระนครศรีอยุธยา
จังหวัด :
  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :
  13000
โทรศัพท์ :
  0-3525-1133
โทรสาร :
  035245052
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17/05/2487
อีเมล์ :
  anubanay56@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  3 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 08:34:31 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา


นายบุญเลิศ โตสมบุญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน