ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดกลางคลองสระบัว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1014310029
รหัส Smis 8 หลัก :
  14010005
รหัส Obec 6 หลัก :
  310029
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดกลางคลองสระบัว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watkrangkrongsabua
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านคลองสระบัว
ตำบล :
  คลองสระบัว
อำเภอ :
  พระนครศรีอยุธยา
จังหวัด :
  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :
  13000
โทรศัพท์ :
  0-3532-8818, 0-
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤศจิกายน 2477
อีเมล์ :
  marnop_suk@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  คลองสระบัว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  5 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 09:13:28 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดกลางคลองสระบัว


นายเสน่ห์ ชาติจันทึก
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกลางคลองสระบัว

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน