ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1014310030
รหัส Smis 8 หลัก :
  14010024
รหัส Obec 6 หลัก :
  310030
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ลุมพลีชนูปถัมภ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Lumpleechanupatum
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านลุมพลี
ตำบล :
  ลุมพลี
อำเภอ :
  พระนครศรีอยุธยา
จังหวัด :
  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :
  13000
โทรศัพท์ :
  035-796504
โทรสาร :
  035-796504
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  -
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ลุมพลี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  3 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 03 สิงหาคม 2563 เวลา 12:47:08 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์


นายบรรจง ผาสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน