ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1014310033
รหัส Smis 8 หลัก :
  14010027
รหัส Obec 6 หลัก :
  310033
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดสว่างอารมณ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watsawanga-rom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านสวนพริก
ตำบล :
  สวนพริก
อำเภอ :
  พระนครศรีอยุธยา
จังหวัด :
  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :
  13000
โทรศัพท์ :
  035781558
โทรสาร :
  035781558
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2472
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  คุณธรรม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สวนพริก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  6 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 พฤษภาคม 2562 เวลา 14:24:45 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์


นายนที พุ่มไสว
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน