ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดสะตือ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1014310034
รหัส Smis 8 หลัก :
  14010040
รหัส Obec 6 หลัก :
  310034
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดสะตือ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watsatue
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านท่างาม
ตำบล :
  ท่าหลวง
อำเภอ :
  ท่าเรือ
จังหวัด :
  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :
  13130
โทรศัพท์ :
  0-3522-5315,0-3
โทรสาร :
  035225315
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2468
อีเมล์ :
  sthong1960@yahoo.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ท่าเรือพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท่าหลวง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  37 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3.1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 มิถุนายน 2561 เวลา 12:40:52 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดสะตือ


นายไพรัช โตโสภณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสะตือ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน