ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดบัวงาม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1014310038
รหัส Smis 8 หลัก :
  14010034
รหัส Obec 6 หลัก :
  310038
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดบัวงาม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watbuangam
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านชุมชนวัดบัวงาม
ตำบล :
  จำปา
อำเภอ :
  ท่าเรือ
จังหวัด :
  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :
  13130
โทรศัพท์ :
  035225317
โทรสาร :
  035225317
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2463
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มอำเภอท่าเรือพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลท่าหลวง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 15:07:03 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดบัวงามผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบัวงาม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน