ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดเทพคันธาราม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1014310040
รหัส Smis 8 หลัก :
  14010045
รหัส Obec 6 หลัก :
  310040
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดเทพคันธาราม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  THEPKUNTARAM
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านตะเคียนด้วน
ตำบล :
  โพธิ์เอน
อำเภอ :
  ท่าเรือ
จังหวัด :
  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :
  13130
โทรศัพท์ :
  0-3571-5222,0-3
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2482
อีเมล์ :
  thepkuntaram_school@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โรงเรีนนวัดแค
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โพธิ์เอน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2561 เวลา 09:38:22 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดเทพคันธาราม


นางนิรัติศัย นารถพลายพันธุ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเทพคันธาราม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน