ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดศาลาลอย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1014310042
รหัส Smis 8 หลัก :
  14010051
รหัส Obec 6 หลัก :
  310042
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดศาลาลอย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  WATSALALOY
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11   บ้านบ้านศาลาลอย
ตำบล :
  ศาลาลอย
อำเภอ :
  ท่าเรือ
จังหวัด :
  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :
  13130
โทรศัพท์ :
  035267131
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  12 ตุลาคม 2465
อีเมล์ :
  salaloy1@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เสมาท่าเรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ศาลาลอย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  39 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 13:56:28 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดศาลาลอย


นายวิเชียร สามิภักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศาลาลอย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน