ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดจงกลณี (ประสิทธิ์วิทยา)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1014310043
รหัส Smis 8 หลัก :
  14010036
รหัส Obec 6 หลัก :
  310043
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดจงกลณี (ประสิทธิ์วิทยา)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Jonggonneeschool
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านกอกา
ตำบล :
  ท่าเจ้าสนุก
อำเภอ :
  ท่าเรือ
จังหวัด :
  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :
  13130
โทรศัพท์ :
  0909920189
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  28 มิถุนายน 2498
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท่าเจ้าสนุก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 09:54:43 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดจงกลณี (ประสิทธิ์วิทยา)


นางขวัญใจ เบญจะขันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจงกลณี (ประสิทธิ์วิทยา)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน