ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนประชาผดุงวิทย์ (ฟ้อน ฟุ้ง อุทิศ)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1014310044
รหัส Smis 8 หลัก :
  14010053
รหัส Obec 6 หลัก :
  310044
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ประชาผดุงวิทย์ (ฟ้อน ฟุ้ง อุทิศ)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  prachaphadungwit
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านหนองกระเบียน
ตำบล :
  หนองขนาก
อำเภอ :
  ท่าเรือ
จังหวัด :
  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :
  13130
โทรศัพท์ :
  0818539421
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ. 2489
อีเมล์ :
  pracha10053@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.หนองขนาก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 08:48:27 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนประชาผดุงวิทย์ (ฟ้อน ฟุ้ง อุทิศ)


ว่าที่ร้อยตรีวีรยุทธ นิมิตรดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนประชาผดุงวิทย์ (ฟ้อน ฟุ้ง อุทิศ)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน