ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ่อแร่
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1014310045
รหัส Smis 8 หลัก :
  14010054
รหัส Obec 6 หลัก :
  310045
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ่อแร่
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Borae
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11   บ้านบ่อแร่
ตำบล :
  หนองขนาก
อำเภอ :
  ท่าเรือ
จังหวัด :
  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :
  13130
โทรศัพท์ :
  0-3520-0308
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  26 มิถุนายน 2483
อีเมล์ :
  churakram@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โรงเรียนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองขนาก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 เวลา 08:44:47 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ่อแร่


นายณฐกร นิรพาธ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อแร่

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน