ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดบ้านแถว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1014310047
รหัส Smis 8 หลัก :
  14010057
รหัส Obec 6 หลัก :
  310047
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดบ้านแถว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watbanthaeo School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านแถว
ตำบล :
  หนองขนาก
อำเภอ :
  ท่าเรือ
จังหวัด :
  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :
  13130
โทรศัพท์ :
  0897402327
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  9 พฤศจิกายน 2477
อีเมล์ :
  Luksika_jung_9@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองขนาก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  48 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2561 เวลา 08:38:25 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดบ้านแถวผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านแถว

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน