ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนวัดบ้านร่อม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1014310049
รหัส Smis 8 หลัก :
  14010042
รหัส Obec 6 หลัก :
  310049
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชุมชนวัดบ้านร่อม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  CHUMCHONWATBANROM
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านโคกกุ่ม
ตำบล :
  บ้านร่อม
อำเภอ :
  ท่าเรือ
จังหวัด :
  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :
  13130
โทรศัพท์ :
  0-3522-3220,0-3
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  19/07/2466
อีเมล์ :
  chumchonwatbanromschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ท่าเรือพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านร่อม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 ธันวาคม 2561 เวลา 14:09:48 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนชุมชนวัดบ้านร่อม


นางประภัสสร มะณีพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดบ้านร่อม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน