ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดดอนประดู่
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1014310050
รหัส Smis 8 หลัก :
  14010043
รหัส Obec 6 หลัก :
  310050
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดดอนประดู่
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  WATDONPRADOO
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านดอนประดู่
ตำบล :
  บ้านร่อม
อำเภอ :
  ท่าเรือ
จังหวัด :
  พระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ :
  13130
โทรศัพท์ :
  0892385018
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2521
อีเมล์ :
  kao_narathip@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มท่าเรือพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.บ้านร่อม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  44 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 เวลา 11:52:14 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดดอนประดู่ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนประดู่

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน